Egoitza Elektronikoa

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para gestionar su visita en la página. Si continua navegando, entenderemos que nos facilita su consentimiento para usar dichas cookies. Si desea más información consulte la política de cookies.

OK | COOKIE-POLITIKA

Ediktu-taula elektronikoa


DeskribapenaOrdenatu deskribapenaz gorakaIraungitze-dataOrdenatu iraungitze-dataz goraka
1etik3era (Guztira:3)
AURREKONTU-ALDAKETAK, IRUÑEKO UDALEKO GASTU OROKORRETARAKO DIRUZAINTZAKO GELDIKINEN BIDEZ FINANTZATUAK2021-10-23 23:59:59
MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS FINANCIADAS CON REMANENTE DE TESORERÍA PARA GASTOS GENERALES DEL AYUNTAMIENTO DE PAMPLONA.2021-10-23 23:59:59
GIRO LIQUIDACIONES IAE, VADOS, OVP Y CONTRIBUCIÓN Y PLAZO DE PAGO EN PERIODO VOLUNTARIO SEGUNDO SEMESTRE 2021.2021-12-24 14:29:18

Ofizialki baliagarria den ediktu-taula Iruñeko Udalean ikusgai dagoena da (Udaletxearen atzealdean)

Nire Herritar Karpeta

Hauxe zure gunea duzu, argibideak eskuratzeko, erregistro elektronikora sartzeko eta hainbat izapide egiteko.

Sartu > Zure ziurtagiri digitala baino ez duzu behar