Autolikidazioak

Autolikidazioa balioztatzeko, sartu eskatutako datuak.

cerrar ayudaIdentifikazio-agiriaren zenbakia sartzean, ez erabili banatzailerik (zuriuneak, puntuak, marratxoak edo barrak)

cerrar ayuda Egiaztagiri-zenbakiak 13 zifra izan behar ditu. Sartu zifrak zuriunerik gabe