Egoitza Elektronikoa

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para gestionar su visita en la página. Si continua navegando, entenderemos que nos facilita su consentimiento para usar dichas cookies. Si desea más información consulte la política de cookies.

OK | COOKIE-POLITIKA

Iruñeko Udalaren NBICI - BIZIZ Bizikletak Mailegatzeko Zerbitzu Publikoa - Txartela eskatzea (ZERBITZUA ALDI BATERAKO ETENDA DAGO)

Zer da?

Bizikletak alokatzeko udal-zerbitzua erabili ahal izateko txartela eskatzea.

Nola egiten da izapidea?

ON LINE

Sinadura elektronikorik gabe bideratu

Aukera honen bidez, eskabide-orri ofizial zuria behera kargatuko duzu. Ondorio juridikoak izan ditzan, inprimatu, bete eta aurkeztu behar duzu Iruñeko Udaleko Aurrez aurreko Erregistroaren bulegoetako batean, eskatutako gainerako agiriekin batera.

Izapide egiteko>

Eskabide-orria behera kargatu

Aukera honen bidez, eskabide-orri ofizial zuria behera kargatuko duzu. Ondorio juridikoak izan ditzan, inprimatu, bete eta aurkeztu behar duzu Iruñeko Udaleko Aurrez aurreko Erregistroaren bulegoetako batean, eskatutako gainerako agiriekin batera.

Eskabide-orria behera kargatu>

Zenbatekoa

Doan.

Eskatzeko baldintzak

AURKEZTEKO BIDEAK:
Iruñeko Udalaren erregistroak.
Iruñeko Udalaren Egoitza Elektronikoa.

Eskakizunak

Eskatzaileak adinez nagusia izan behar du, edo, 12 eta 18 urte bitartekoa baldin bada, legezko ordezkariak sinatu behar du eskaera-agiria.

Aurkeztu beharreko agiriak

Zerbitzuan izena emateko eskabidea, Iruñeko Udalaren Erregistroetan edo Udalaren webgunean (http://www.pamplona.es) emandakoa.
NANaren fotokopia (bi aldeetatik).

Argibide gehiago

TXARTELA ESKATZEA: eskaera erregistratzen denetik gehienez ere 5 eguneko epean, txartela etxean jasoko da, posta arruntez.
AKTIBATZEKO ESKAERA: eskaera erregistratzen denetik gehienez ere 5 eguneko epean, telefonoz edo posta elektronikoz jakinaraziko da aktibatuta dagoenean.

Interneteko helbidea

Honekin lotutako informazioa

Organo kudeatzailea

Iruñeko Udalaren NBICI - BIZIZ Bizikletak Mailegatzeko Zerbitzu Publikoa (ZERBITZUA ALDI BATERAKO ETENDA DAGO)

Lotutako agiriak