Egoitza Elektronikoa

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para gestionar su visita en la página. Si continua navegando, entenderemos que nos facilita su consentimiento para usar dichas cookies. Si desea más información consulte la política de cookies.

OK | COOKIE-POLITIKA

Hirigintzaren gaineko kontsultak: udal-plana, partzelazioa, antolamendua, kalifikazioa, poligonoak, partzelak, etab.

Zer da?

Honi buruzko informazioa eskatzea: partzela bati buruzko hirigintza-kalifikazioa, aplikagarri den hirigintza-araubidea, lurren partzelazioa edo banantzea, lurren administrazio-emakida, hirigintza-kuotak, etab.

Nork egiten ahal du izapidea?

Edozein pertsona fisiko edo juridikok.

Zenbatekoa

Ordenantza fiskaletako tarifen arabera.

Eskatzeko baldintzak

Ez dago eskaerak aurkezteko eperik.
AURKEZTEKO BIDEAK:
Iruñeko Udalaren Hirigintza Gerentzia.
Iruñeko Udalaren erregistroak.
Iruñeko Udalaren Egoitza Elektronikoa.
Iruñeko Udalaren Erregistro Elektronikoa.

Eskakizunak

Bat ere ez.

Aurkeztu beharreko agiriak

Kontsultak telefonoz egin daitezke, baina departamentuan aurrez aurre egitea gomendatzen da.
Idatzizko kontsultekin batera, hauek aurkeztu behar dira:
Eskabide orokorra.
Partzela behar bezala identifikatzeko aukera ematen duen eskalako kokaleku-planoa.

Argibide gehiago

Unitate izapidegileak beretzat gordetzen du beste edozein agiri-mota osagarri eskatzeko aukera, izapidea zuzen kudeatze aldera.

Araudia

LEGEZKO ARAUDIA: Kasu bakoitzean aplikagarri den hirigintza-araudia.
2018ko 8. ordenantza fiskala (tarifen eranskina). - TRAMITAZIO-EPEA: Ez dagokio.
ADMINISTRAZIO-ISILTASUNA: Ez dagokio.
EBAZPENA: Ez dagokio.

Honekin lotutako informazioa

Organo kudeatzailea

Iruñeko Udalaren Hirigintza Gerentzia