Egoitza Elektronikoa

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para gestionar su visita en la página. Si continua navegando, entenderemos que nos facilita su consentimiento para usar dichas cookies. Si desea más información consulte la política de cookies.

OK | COOKIE-POLITIKA

Iruñeko Udalaren diru-laguntzak eraikinak birgaitzeko (birgaitzeetarako laguntzen udal-ordenantza)

Zer da?

Hiriko eraikinak zaharberritzeko jarduerak sustatzeko diru-laguntzak eta laguntzak. Jarduera hauek sustatuko dira:
ALDE ZAHARREKO ERAIKINAK BIRGAITZEA - ZABALGUNEETAKO ERAIKINAK BIRGAITZEA - ALDE ZAHARREAN APARKALEKUAK SUSTATZEA ETA ERAIKITZEA

Nork egiten ahal du izapidea?

Eraikinaren jabeak eta erabiltzaileak eta auzo-komunitateak.

Zenbatekoa

Eraikuntzen, instalazioen eta obren gaineko zerga (EIOZ): Aurrekontuaren exekuzio materialaren % 5,00 (ordainsariak, industria-mozkina eta zergak kontuan hartu gabe), gehi tasak (44,50 euro).

Eskatzeko baldintzak

Eskaera obrak hasi aurretik egingo da beti.

Eskakizunak

ERAIKINARI DAGOKIONEZ:
Jarduera bakoitzerako Laguntzen Udal Ordenantzan ezarritakoak.
OBREI DAGOKIENEZ:
Jarduera bakoitzerako laguntzen udal-ordenantzan ezarritakoak.

Aurkeztu beharreko agiriak

Jarduera bakoitzerako laguntzen udal-ordenantzan adierazitakoa.

Araudia

LEGEZKO ARAUDIA:
Alde Zaharra eta hiriko fatxadak osorik birgaitzeko laguntzen udal-ordenantza 2007/04/11koa (NAO, 111. zk., 2007/09/05ekoa).
2018ko 3. eta 10. ordenantza fiskalak (I.2 epigrafea).
LEGEZKO TRAMITAZIO-EPEA: 2 hilabete.
AURREIKUSITAKO EPEA: 2 hilabete. Obra-baimenarekin eta Nafarroako Gobernuaren laguntzarekin batera tramitatuko da (hala badagokio).
ADMINISTRAZIO-ISILTASUNA: ezezkoa.
EBAZPENA: Alorreko zinegotzi ordezkaria.
Unitate izapidegileak beretzat gordetzen du beste edozein agiri-mota osagarri eskatzeko aukera, izapidea zuzen kudeatze aldera.

Honekin lotutako informazioa

Organo kudeatzailea

Iruñeko Udaleko Hirigintza eta Etxebizitza Alorreko Hiria Birgaitzeko Bulegoa (EEZB)