Pasar al contenido principal

Egoitza Elektronikoa

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para gestionar su visita en la página. Si continua navegando, entenderemos que nos facilita su consentimiento para usar dichas cookies. Si desea más información consulte la política de cookies.

OK | COOKIE-POLITIKA
  1. Egoitza Elektronikoaren Hasiera >
  2. EGOITZA ELEKTRONIKOA

Bulegoetako lan-egutegia eta egun baliogabeak

Herritarrek Zerbitzu Publikoetan Sarbide Elektronikoa izateari buruzko ekainaren 22ko 11(2007 Legearen (PDF, 936 KB) 26.5 artikuluak honakoa ezartzen du: Aurreko paragrafoetan adierazitakoaren ondorioetarako baliogabetzat jotzen diren egunak zeintzuk diren zehaztu beharko du erregistro elektroniko bat eskaintzen duen egoitza elektroniko bakoitzak, kontuan hartuz bere titularrak zein lurralde-eremutan baliatzen dituen bere eskumenak.

Artikulu horretan ezarritakoa betez, Iruñeko Udalaren aurtengo bulegoetako lan-egutegia eta egun baliogabeak kontsultatu daiteke.

Nire Herritar Karpeta

Hauxe zure gunea duzu, argibideak eskuratzeko, erregistro elektronikora sartzeko eta hainbat izapide egiteko.

Sartu > Zure ziurtagiri digitala eskuratzea edo Cl@ven izena emanda egotea baino ez duzu behar