Pasar al contenido principal

Egoitza Elektronikoa

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para gestionar su visita en la página. Si continua navegando, entenderemos que nos facilita su consentimiento para usar dichas cookies. Si desea más información consulte la política de cookies.

OK | COOKIE-POLITIKA

EUSKARA IKASTEKO DIRULAGUNTZAK

Alor kudeatzailea

Berdintasuneko, Ekintza Komunitarioko, Auzoetako, Herritarren Partaidetzako eta Euskarako Alorra

Deialdiaren xedea

Euskara ikasteko eta hobetzeko dirulaguntzak ematea.

Parte hartzeko baldintzak

 • 1- 16 urte izatea, edo aurten 16 urte betetzea.
 • 2- Iruñean erroldaturik egotea: ikastaroan hastean eta irauten duen bitartean. (Kontsultatu salbuespenak deialdian)
 • 3- Gutxieneko asistentzia: %75
 • Dirulaguntzaren zenbatekoa

  55.000 euro.

  Eskaerak aurkezteko epea: A modalidatea

  Maiatzaren 3tik ekainaren 3ra.

  Eskaerak aurkezteko epea: B modalitatea

  Irailaren 2tik urriaren 2ra.

  Eskaerak aurkezteko tokia

  Eskaerak honela aurkez daitezke: Iruñeko Udalaren Erregistro Orokorrean, Erregistro laguntzaileetan edota Erregistro Elektronikoan (Nire Herritar Karpeta>Erregistro Elektronikoa > Instantzia Orokorra).

  Eskaera elektronikoki egiteko: Nire Herritar Karpeta> Erregistro elektronikoa> Eskabide orokorra betetzeko morroia

  https://sedeelectronica.pamplona.es/CARPETACIUDADANA/login.aspx?idioma=2

  Espediente zenbakia: SUBV_CON_COMPET / 2024 / 1

  Argitaratzea

 • Deialdiaren laburpena Nafarroako Aldizkari Ofizialean (85.zkia, 2024/04/25): https://bon.navarra.es/eu/iragarkia/-/texto/2024/85/45
 • Deialdiaren argitaratzea, BDNS webgunean:
 • https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/convocatorias/754772

  Kontsultak argitzeko kontaktua

  euskarazerbitzua@pamplona.es eta 948 420454

  Ohar garrantzitsua

  Ebazpena ez da banaka jakinaraziko aurreko urteetan bezala. Aurten, webgunean argitaratuko da.

  Documentos asociados