Egoitza Elektronikoa

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para gestionar su visita en la página. Si continua navegando, entenderemos que nos facilita su consentimiento para usar dichas cookies. Si desea más información consulte la política de cookies.

OK | COOKIE-POLITIKA

2021. URTEKO EUSKARA IKASTEAGATIK DIRULAGUNTZAK IRUÑEKO HERRITARRENTZAT

Nori zuzenduta

Ikastaroa hasi baino urte bete lehenagotik Iruñean erroldaturik dauden 16 urte gorakoentzat eta gutxienez ikastaroko orduen %75era bertaratu diren pertsonentzat.

Deialdiaren zenbatekoa

45.000 euro

Eskaerak non aurkeztu

Iruñeko Udaleko Erregistro Orokorrean (Kondestablearen jauregia, Kale nagusia 2, behea), erregistro osagarrietan edo Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legean aurreikusitako beste edozeinetan (erregistro elektronikoa barne)

A modalitateko ikastaroetarako izen emate epea

2020ko urritik 2021eko ekainera bitarte egindako ikastaroentzat MAIATZAREN 28tik EKAINAREN 28ra

B modalitateko ikastaroetarako izen emate epea

2021eko udan egindako ikastaroentzat ABUZTUAREN 30etik IRAILAREN 30era

DDBNn argitaratze data

2021/05/15 Deialdiaren zenbakia 563065

NAOn argitaratze data

121. ALDIZKARIA - 2021eko maiatzaren 25a

Documentos asociados