Egoitza Elektronikoa

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para gestionar su visita en la página. Si continua navegando, entenderemos que nos facilita su consentimiento para usar dichas cookies. Si desea más información consulte la política de cookies.

OK | COOKIE-POLITIKA

DIRULAGUNTZA-DEIALDIA, 16 URTETIK GORAKO IRUINDARREI ZUZENDUA, 2019-2020 IKASTURTEAN EUSKERA IKASTEKO EGINDAKO IKASTAROENGATIK

Organo Kudeatzailea

Kultura eta Berdintasuneko Alorra

Esleitzeko modua

Norgehiagokokako araubideko deialdi publikoa

Deialdiaren helburua

Herritarren parte-hartzea sustatzea euskara ikasteko eta hobetzeko ikastaroetan.

Deialdiaren zenbatekoa

45.000 euro

NAOn argitaratzea

2020/09/29

Eskaerak non aurkeztu

Iruñeko Udaleko Erregistro Orokorrean (Kondestable jauregia, Kale Nagusia 2, behea), erregistro osagarrietan, edo, bestela, Administrazio Publikoen Administrazio Prozedura Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 Legearen 16.4 artikuluan aurreikusitako beste edozeinetan.

Eskaerak aurkezteko azkeneko eguna

2020/10/29

Documentos asociados