Egoitza Elektronikoa

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para gestionar su visita en la página. Si continua navegando, entenderemos que nos facilita su consentimiento para usar dichas cookies. Si desea más información consulte la política de cookies.

OK | COOKIE-POLITIKA

Udal-kiroldegiak aldian behingo erabiltzaile direnek erabiltzeko eskaera

Zer da?

Aldian behin jarduerak egiteko udal-kiroldegiak erabiltzeko eskaera.

Nork egiten ahal du izapidea?

Udal-kiroldegietan libre dauden orduak aldian behin erabili nahi dituzten erabiltzaileak.

Zenbatekoa

Ikusi hari dagokion fitxa.

Eskatzeko baldintzak

Urte osoan, 948-152278 telefono-zenbakira deituta eska daitezke, behar den egunaren bezperan, 15:00etatik aurrera.
Izena, NANa eta harremanetarako telefonoa utzi behar dira.
Erabiltzeko lehentasuna eskaera-ordenaren arabera ezarriko da.

Araudia

NORMATIVA LEGAL: Ordenanza Fiscal de 2019, Norma Núm. 2 (Epígrafe I).

Honekin lotutako informazioa

Organo kudeatzailea

Iruñeko Udaleko Komunitate Garapeneko Alorra - Kirola