Pasar al contenido principal

Egoitza Elektronikoa

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para gestionar su visita en la página. Si continua navegando, entenderemos que nos facilita su consentimiento para usar dichas cookies. Si desea más información consulte la política de cookies.

OK | COOKIE-POLITIKA
  1. Egoitza Elektronikoaren Hasiera >
  2. Cambio del modo de notificación y la dirección general a efecto de notificaciones y comunicaciones y/o Cambio de la domiciliación bancaria general

Cambio del modo de notificación y la dirección general a efecto de notificaciones y comunicaciones y/o Cambio de la domiciliación bancaria general

Hasteko...

Urrats honetan hainbat galdera dituzu izapide elektronikoa egitean baliatuko dituzun aukerei buruz. Haiei erantzun eta gero, egin klik "Hurrengoa" botoian, eta hurrengo urratsak ikusiko dituzu, zure erantzunen arabera.Pertsona fisikoa
Pertsona juridikoa

Laguntza itxiPERTSONA FISIKOAK gizakiak dira. Pertsona fisikoak oro Konstituzioek eta gainerako legeek ematen dizkieten eskubideen jabe dira. Hona PERTSONA JURIDIKOtzat zer jotzen den: Zenbait pertsonak edo zenbait pertsonak eta ondasunek osatutako erakundeak, eskubideen jabe izateko eta betebeharrak bereganatzeko ahalmen bateratua dutenak, Zuzenbideak hala aitortuta, hala nola korporazioak, elkarteak eta fundazioak. Hau da, halako entitateei berariazko nortasun juridikoa aitortzen die Zuzenbideak.


Nire izenean.
Beste baten ordez.

Laguntza itxiOro har, beste baten ordez aritzeko, beste pertsona horrek eman behar dizu baimena bere izenean Iruñeko Udalarekin jarduteko. Aukera horri heltzen badiozu, ordezkaritza hori eskuratu duzula joko da, betiere Iruñeko Udalak ordezkaritza hori egiaztatzeko zuri eskatzeko ahalmena galarazi gabe. Administrazio-egintza bati ekiten badiozu, ordezkaritza hori eduki gabe edo ordezkaritza akastuna bada, Udalak ordezkatzen duzun pertsonari emanen dio horren berri, zuzenketa egin dezan.


El domicilio general a efectos de notificaciones
La domiciliación bancaria.
El domicilio general a efecto de notificaciones y la domiciliación bancaria.