Egoitza Elektronikoa

Este sitio web utiliza cookies propias y de terceros para gestionar su visita en la página. Si continua navegando, entenderemos que nos facilita su consentimiento para usar dichas cookies. Si desea más información consulte la política de cookies.

OK | COOKIE-POLITIKA

Zerbitzuak bilatu

85 zerbitzu aurkitu dira 'Erregistro elektroniko izapideak.'-n

1 - 10 arteko emaitza ikusgai ( 85 emaitza guztira)

Joan orrira 123456

Berraztertze-errekurtsoa.

Berraztertze-errekurtsoa aurkeztea.

Udal-zerbitzua

Bizilagun-txartelen eskaerak, aparkalekuetarako (MUG).

Bizilagun-txartelarako eskaera edo txartela eskuratzea, aparkatze mugatu eta murriztuko eremuetarako

Udal-zerbitzua

Comunicación a efectos de IIVTNU (Plusvalía municipal) y Catastro

Autolikidazioa egiteko Balioa Handitzearen gaineko Zergan (Gainbalioa). Zerga horrek hiri-lurrek izan duten balio-gehikuntza kargatzen du; aipatu gehikuntza edozein titulu dela bide (sal-erosketa, dohaintza, etab.) jabetzan eskualdaketa izan delako gertatzen da, edo lur horien gaineko jabaria mugatu duen edozein gozamen-eskubide erreal eratu edo eskualdatu delako.

Udal-zerbitzua

Consulta previa para alta de vado

Presentación de consulta sobre la posibilidad de obtención de licencia de vado.

Udal-zerbitzua

Denominación de calle y/o numeración de portal

Solicitud de denominación de un nuevo vial o calle y/ o de numeración de un nuevo portal.

Udal-zerbitzua

Edukiontzien instalazioa: Enpresek baimena eskatzeko

Edukiontzien jabe diren enpresen baimen-eskaerak, Iruñeko Udalaren mugapean edukiontziak paratzeko.

Udal-zerbitzua
Joan orrira 123456

Nire Herritar Karpeta

Hauxe zure gunea duzu, argibideak eskuratzeko, erregistro elektronikora sartzeko eta hainbat izapide egiteko.

Sartu > Zure ziurtagiri digitala baino ez duzu behar